Cygrids Status
Login

Operation Status Cygrids Communications AB


Cygrids SaaS Services: OK
no problems reported

Wopsa Web Services: OK
Komunikations problem

Infrastructure Data Center: OK
no problems reported


Kontakt: support@cygrids.com eller telefon 040-315800

 

Driftstörning:

Datum Tid Incident Status
2018-10-24 01:43-04:05
  • Vi har ett strömavbrott i Eslöv med omnejd sedan 01:43. Vi kör på generatorkraft för närvarande. Enligt kraftringen som levererar energi förväntas deras problem vara lösta 06:00.
  • Strömmen åter tillbaka och är här för att stanna. Ärende avslutas.
ÅTGÄRDAD

 


Tidigare incidenter:    

Datum Tid Incident Status
2017-06-02 14:00-17:00 DDOS attack mot Cygrids-kund Kundutrustning avstängd. Fel avhjälpt.
2013-04-15 11:14-12:00 Cygrids Colocation -nät01 nere Bytt ut trasig brandvägg. Därefter OK.
2013-05-04 22:55-23:54 Strömavbrott i Eslöv. Datacenter drivs med generator. Ingen åtgärd. Kraft återställd av Lunds energi.
2013-06-05 07:00-08:49 SaaS (Hosted Exchange, SharePoint, CRM) nere. HyperV tappade kontakt med Storage. Efter omstart fungerade det igen
2013-07-11 19:00-14:00 SaaS (Hosted Exchange) Fel i några av servrarna som hade hand om tjänsten, felen är åtgärdade
2013-08-21  11.01-11.15 Cygrids/ Problem med BGP routrarna.  Efter omstart fungerade det igen.
2013-08-28  10:46-10:55  Cygrids/ Störningar i nätverket  Åtgärdat
2013-09-27  08:00-09:50  Routingproblem hos IP-Only

IP-Only som är en av tre leverantörer hos oss hade ett allvarligt routing problem i sina nät. Det resulterade i att Internet användare som traffikerade genom deras nät tappade sin internet trafik till och från. Ni kan läsa om händelsen hos IP-Only's hemsida. http://ip-only.se/noc__driftinformation.pphp?10366
Det går tyvärr inte att värja sig mot den här typen av problem för Cygrids eftersom felet inte låg mellan oss och IP-Only, utan mellan IP-Only och omvärlden. Vi beklagar driftstörningen för de kunder som blivit drabbade. 

2013-11-11  14:00-14:15 Strömavbrott Ingen nedtid då backup elförsörjning tog över utan problem. (UPS & Diesel)
2013-12-06 16:55-17:10
Strömavbrott

Ingen nedtid då backup elförsörjning tog över utan problem. (UPS & Diesel)

2013-12-07 00:54-03:40
Kommunikationsfel

Säkring i kommunikationscentral utlöst. Orsakades av defekt utrustning. Bytt defekt utrustning och återstartat alla system. Flera kunder påverkade.

2013-07-16

 08:15

Lagringsfel i SaaS platform

(Mail, CRM, SharePoint) 

1. Lagringssystemet fungerar inte som det skall. HP är kontaktade och felsökning pågår. Uppskattad återställning 13:00. Obs det är endast uppskattad tid!

2. System återställt. Men vi väntar på leverans av hårdvara från HP inom 4 (18:00)  timmar för att återställa redundansen i systemet.


 2014-07-22  08:00  Synkroniserat.  Lagringssystemet är återställt till fullo. Nu är status åter i redundant läge.
2015-11-12 14:00- Wopsa Web Services
En av våra internet leverantörer har driftproblem.